16/03/2020
Προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
24/01/2020
Επιλογή Έλληνα Δικαστή για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
18/12/2019
( αρθρ.108Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. , αναφορικά με τη μη...
20/11/2019
Προδικαστικό ερώτημα (άρθρο 91 §2  ν. 4129/2013), αναφορικά με τις περικοπές των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του...