1052/2019 Απόφαση V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
12/01/2021

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Για το παραδεκτό αυτής εξετάζεται η εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση έφεσης. Απαράδεκτη η αίτηση αναστολής, διότι οι προσβαλλόμενες με την έφεση πράξεις στερούνται εκτελεστότητας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!