Κατάθεση δικογράφου

Μέσα από την τρέχουσα ενότητα θα ανακατευθυνθείτε αρχικά στον Διαδικτυακό Τόπο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Εκεί θα προχωρήσετε στην διαδικασία ταυτοποίησης/αυθεντικοποίησης (Username/Password), ο Δικηγορικός Σύλλογος διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβιβάστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης,  σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί για τα μέλη τους, όπως ορίζεται με το  ΠΔ 95/2014 ΦΕΚ Α 162/2014 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο», στην συνέχεια  θα προχωρήσετε στην Ηλεκτρονική Πληρωμή των εκ του Νόμου προβλεπόμενων  Παράβολων, και τελικώς θα επιστρέψετε στο Διαδικτυακό Σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να προχωρήσετε στην Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονικά Υπογεγραμμένου Δικογράφου σε μορφότυπο PDF.

Με την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Υποβολής θα λάβετε email με τα στοιχεία Πρωτοκόλλου. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα, θα λάβετε από την Γραμματεία του ΕΛΣΥΝ το επίσης Ηλεκτρονικά Υπογεγραμμένο Δικόγραφο από τον Εξουσιοδοτημένο χειριστή του ΕΛΣΥΝ, καθώς και το αντίστοιχο Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου.

Ακολούθως μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία εξέλιξης του Δικογράφου Υπόθεσης από την επιλογή «Παρακολούθηση Πορείας Υποθέσεων» του Διαδικτυακού Τόπου www.elsyn.gr

Για να προχωρήσετε πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!