η Δικονομία

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
-ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ
-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
-ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
-ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
-ΟΜΟΔΙΚΙΑ
-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ
-ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
-ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
-ΕΚΘΕΣΕΙΣ
-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
-ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
-ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ
-ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ
-ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

ΔΙΚΕΣ
-ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
-ΑΓΩΓΗ
-ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
-ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
-ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
-ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
-ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
-ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
-ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
-ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
-ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
-ΕΓΓΡΑΦΑ
-ΑΥΤΟΨΙΑ
-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
-ΜΑΡΤΥΡΕΣ
-ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ
-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
-ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
-ΠΑΡΑΒΟΛΑ
-ΤΕΛΗ
-ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
-ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!