ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας για καταλογισμό – βαριά αμέλεια – έννοια – δέσμευση του ΕλΣυν από αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων επί των διαφορών που αναφέρονται στην ευθύνη πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. για κάθε ζημία που από δόλο ή βαρεία αμέλεια προκλήθηκε στα πρόσωπα αυτά –  δεσμεύεται το Δικαστήριο  ως προς  τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος, η στοιχειοθέτηση, όμως, της  έννοιας της βαριάς αμέλειας, εναπόκειται κυριαρχικώς, κατ΄ επιταγή του άρθρου 98 παρ. 1 ζ΄ του Συντάγματος,  στην κρίση του ΕλΣυν – η ποινικώς αποδοθείσα στον καθ΄ ου ασυνείδητη αμέλεια δεν στοιχειοθετεί εν προκειμένω την έννοια της βαριάς αμέλειας

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!