το Σύνταγμα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (2)

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 4 – ΙΣΟΤΗΤΑ (10)

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (1)

ΑΡΘΡΟ 5Α – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΑΡΘΡΟ 9Α – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (1)

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ

ΑΡΘΡΟ 13 - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΕΧΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΡΘΡΟ 17 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ (5)

ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (19)

ΑΡΘΡΟ 21 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2)

ΑΡΘΡΟ 22 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2)

ΑΡΘΡΟ 23 – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΡΘΡΟ 24 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (19)

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26 – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27 – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (1)

ΑΡΘΡΟ 29 – ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 30 – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31 – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32 – ΕΚΛΟΓΗ

ΑΡΘΡΟ 33 – ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΟΡΚΟΣ, ΧΟΡΗΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 34 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 35 - ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 36 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (1)

ΑΡΘΡΟ 37 – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 38 - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 40 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 42 – ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 43 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 44 – ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 45 – ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 46 – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 47 – ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 48 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 49 – ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ 50 – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΒΟΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 51 – ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΑΡΘΡΟ 52 – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 53 – ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 54 – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 55 – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 56 – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (1)

ΑΡΘΡΟ 57 - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ 58 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 59 – ΟΡΚΟΣ

ΑΡΘΡΟ 60 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΑΡΘΡΟ 61 – ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 62 – ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 63 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΤΕΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 64 - ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 65 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΟ 66 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 67 – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 68 – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΘΡΟ 69 – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 70 – ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 71 – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 72 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 73 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΩΝ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 74 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 75 – ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 76 – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 77 – ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 78 – ΝΟΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 79 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 80 – ΜΙΣΘΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΧΟΡΗΓΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ, ΝΟΜΙΣΜΑ

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 81 – ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 82 – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 83 – ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 84 – ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 85 – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 86 – ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ 87 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 88 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (1)

ΑΡΘΡΟ 89 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 91 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 92 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 93 – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 94 – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 95 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (4)

ΑΡΘΡΟ 96 – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΡΘΡΟ 97 – ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΘΡΟ 98 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (2)

ΑΡΘΡΟ 99 – ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 100 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ 100Α – ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 101 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 101Α – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 102 – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 103 – ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ 104 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 105 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 106 - ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 107 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 108 – ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 109 – ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΩΔΙΚΕΛΛΟΣ, ΔΩΡΕΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΗΤΡΩΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 110 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 111 – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 112 – ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΡΘΡΟ 113 – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 116 – ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)

ΑΡΘΡΟ 117 – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΔΑΣΗ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 118 – ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΑΡΘΡΟ 119 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 21.4.1967 ΕΩΣ 23.7.1974

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 120 - ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!