Κανονισμός Λειτουργίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου

-Αριθμ.απόφασης ΦΓ8/57805/2019 : Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( (Β΄ 4220/19-11-2019)

  1. ΦΕΚ Β΄ 4220/2019
  2. τροποποίηση ΦΕΚ Β΄ 602/2020
  3.  Αντικατάσταση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!