Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας

06/06/2023

Προκήρυξη  διαγωνισμού για την εισαγωγή συνολικά εκατό σαράντα δύο (142) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

29/05/2023

Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

26/05/2023

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης αίτησης ενδιαφέροντος, της 72649/21.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ97ΜΚΩ3-7ΗΒ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΠΕ, τεσσάρων (4) υπαλλήλων Κατηγορίας ΤΕ και πέντε (5) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΔΕ.

02/05/2023

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων Υπηρεσιών Επιτρόπων σε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Οι συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή τους, (με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος σε όλα τα τμήματα). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 188.220,51 €... περισσότερα

31/03/2023

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!