Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

14/06/2021

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ειδών καθαριότητας για το Ελεγκτικό Συνέδριο

07/05/2021

 Προμήθεια Επίπλων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

14/04/2021

«Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» 

 

07/04/2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106381).

26/03/2021

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!