Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Προκήρυξη και Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Αριθμ. 2/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2020

18/09/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντως για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, για υπηρεσίες καθαριότητας (45606) καθώς επίσης και συνημμένα αρχεία στα οποία γίνεται αναφορά στη πρόσκληση 39932 και 33272.

 

16/09/2020

Προκήρυξη και τη Διακήρυξη για συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια τριάντα (30) Φορητών Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών (Laptops) και (10) Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (desktops), με σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των οθονών και όλων των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού συστήματος, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου και λογισμικού αντιιικής προστασίας, CPV: 30237300-2

10/07/2020

Προκήρυξη και τη Διακήρυξη Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου της έδρας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των αποθηκών αυτού στο Στρατόπεδο «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στα Γλυκά Νερά, των γραφείων στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, των γραφείων στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και των γραφείων Υπηρεσιών Επιτρόπου στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για ένα... περισσότερα

02/07/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: α) την ανάθεση εργασιών καθαρισμού, ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου του προαύλιου και των δύο αύλιων χώρων στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β) την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος των φυτών, θάμνων και δενδρυλλίων στον ακάλυπτο χώρο αυτού, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων (1.800,00€)  ευρώ συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.

30/06/2020

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!