Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ΥΕ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

24/07/2023

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, επαναπροκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την προμήθεια  ειδών Γραφικής ύλης (άγονο τμήμα 3 του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 183306, βάσει της υπ.΄αριθμ. 34715/2023 Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με ΑΔΑ 987ΙΚΩ3-Ν2Ε), για τις Υπηρεσίες Επιτρόπων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 9.230,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, με... περισσότερα

04/07/2023

Διακήρυξη Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Αργολίδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

26/06/2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «κάτω των ορίων» για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού και Εφαρμογών του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε δύο Τμήματα: Ι) Συντήρηση Εξοπλισμού ΟΠΣ της Κ.Υ, των Υ.Ε Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιτρόπου διάρκειας έξι (6) μηνών (προϋπολογισμός τμήματος: 12.903,22€ και ΙΙ) Συντήρηση του Ειδικού Εξοπλισμού (servers κ.λπ), του έτοιμου Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών (που αποτελούν τα... περισσότερα

12/06/2023

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Πρέβεζας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

12/06/2023

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!