Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

«Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης ​«Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό ΑΑ 106381.»

21PROC008206128_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_4_ Ωρομέτρηση_26_1_2021_26_1_2021.pdf ... περισσότερα

01/03/2021

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια, μηχανισμών ανάκλισης σε 116 παράθυρα αλουμινίου, η συντήρηση – επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανισμών ανάκλισης σε 12 παράθυρα αλουμινίου, συντήρηση – στεγανοποίηση σε 3 παράθυρα αλουμινίου και η μετατροπή σταθερού υαλοστασίου διαστάσεων 85cm*145cm σε ανοιγόμενο με ανάκλιση, στο κτίριο της Κ.Υ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

18/02/2021

για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) Υπαλλήλων της Κατηγορίας ΠΕ και τοποθέτησή τους στην Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

10/02/2021

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ - CPV: 50312610-4

28/01/2021

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τριών υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ Μαθηματικών.

25/01/2021

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!