Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Θέμα: Διακήρυξη Αριθμ. 03/2022 ΕΣΗΔΗΣ: 161764, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού, άνω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου της έδρας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των αποθηκών αυτού στο Στρατόπεδο «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στα Γλυκά Νερά, των γραφείων στην  5η Υπηρεσία Επιτρόπου τομέα Υγείας, καθώς και γραφείων Υπηρεσιών Επιτρόπου σε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

23/06/2022

 Kοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν είκοσι επτά (127) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

07/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τμήμα 1.Γραφικής ύλης
Τμήμα 2. Τόνερ και Μελανιών
Τμήμα 3.Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4-Α3,

εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 37.200,00€ με ΦΠΑ

03/03/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CPV: 39130000-2

03/03/2022

Α) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΣ ΤΗΣ Κ.Υ.,  ΤΩΝ  Υ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Υ.Ε.,  ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ,  ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ
Β) ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SERVERS κ.λπ.), ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»),  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ CPV: 50312610-4
 

04/02/2022

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!