Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 10 ΑΔΕΙΩΝ ADOBE PDF PACK ΚΑΙ 1 ΑΔΕΙΑΣ  ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS /sites/default/files/73005_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%... περισσότερα

06/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

04/12/2019

Προκήρυξη και Διακήρυξη του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ :
«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού και Εφαρμογών ΟΠΣ (CPV
50312610-4) του Ελεγκτικού Συνεδρίου

14/11/2019

Διακήρυξη του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ :
«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού και Εφαρμογών ΟΠΣ (CPV
50312610-4) του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

14/11/2019

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!