Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Πίνακας αποτελεσμάτων για την 51484/20 Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου.

04/01/2022

Ανοικτός, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την «παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (φύλαξης)» στο κτήριο στέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

03/11/2021

Για την προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών, αφαλών, πόμολων και μπαρών πανικού σε πόρτες πυρασφάλειας του κλιμακοστασίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τη ρύθμιση των πορτών για τη σωστή λειτουργία τους.

13/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3 εκτιμώμενης δαπάνης έως του ποσού των 6.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 8.280,00€ με ΦΠΑ.
 

12/10/2021

που αφορά σε τροποποίηση της 28854_09.07.2021 όμοιας απόφασης «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (Γ΄ 1593).

17/09/2021

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!