Άρθρα ισχύοντος Συντάγματος

 •  37 παρ. 3 (δυνητική ανάθεση σχηματισμού κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου) 
 • 73 παρ. 2 (γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου επί συνταξιοδοτικών νομοθετημάτων)
 •  79 παρ. 7 (έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του απολογισμού και γενικού ισολογισμού του Κράτους)
 •  90 (υπηρεσιακές μεταβολές δικαστικών λειτουργών)
 •  91 (πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς)
 •  92 παρ. 1, 2, 3 (υπηρεσιακές μεταβολές και πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους)
 •  93 παρ. 2, 3, 4 (δημοσιότητα συνεδριάσεων, αιτιολογία και δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων, αντισυνταγματικότητα νόμου)
 •  94 παρ. 1 (επιφύλαξη αρμοδιοτήτων Ελεγκτικού Συνεδρίου)
 •  98 (αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου)
 •  99 (συγκρότηση δικαστηρίου αγωγών κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών)
 •  100 (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
 •  118 (μεταβατικές διατάξεις επί του καθεστώτος δικαστικών λειτουργών)

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!