Ειδικές Εκθέσεις

Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του ΠΑ.ΠΕΙ. οικ. έτους 2014 (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του Ο.Π.Α. οικ.έτους 2014 (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. οικ. έτους 2015 (έτος σύνταξης 2019)

 Έκθεση Ελέγχου Εσόδων οικ. περιόδου 2014-2015 του Δήμου Μαραθώνος (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. οικ. έτους 2015 (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών οικ. έτους 2014 (έτος σύνταξης 2019)

 Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οικ. έτους 2015 (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Ελέγχου στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου  Κρήτης οικ. έτους 2015 (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Ελέγχου οικ. περίοδο 2014-2016 στο Τ.Α.Π.Α. (έτος σύνταξης 2019)

 Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης επί Συστάσεων Ελέγχου με στοιχεία ελέγχου επιδόσεων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (έτος σύνταξης 2019)

Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης επί Συστάσεων των Δήμων Νεάπολης, Συκεών, Κορδελιού, Ευόσμου & Ωραιοκάστρου (έτος σύνταξης 2019)

 Έκθεση Συμμόρφωσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Διαδικασιών Πληρωμής μέσω Ε.Α.Π. (έτος σύνταξης 2018)

Σύνοψη Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Αθηναίων (έτος σύνταξης 2018)

 Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης επί των Συστάσεων Ελέγχου στον ΕΛΓΑ (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Αχαρνών (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Μαραθώνος (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Παλλήνης (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Πεντέλης (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Περιστερίου (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Περιφέρειας Αττικής (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσικομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ" (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΛΑΪΚΟ" (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο" (Π.Γ.Ν.Λ. - Γ.Ν.Λ.) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από Επιστροφές Φόρων (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. - (Ε.Α.Β. Α.Ε.) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Αναπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (έτος σύνταξης 2018)

Έκθεση Ελέγχου Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. - ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (έτος σύνταξης 2018)

Εκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωησης επί των Συστάσεων Ελέγχου στον Ο.Α.Ε.Δ. (έτος σύνταξης 2017)

 Έκθεση Ελέγχου Συστημάτων Συμμόρφωσης της Προνοιακής Πολιτικής του Ο.Γ.Α. οικ. έτους 2015 (έτος σύνταξης 2017)

 Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης επί των Συστάσεων Ελέγχου στον Δήμο Αγ. Δημητρίου (έτος σύνταξης 2017)

Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης επί των Συστάσεων Ελέγχου του ΑΧΕΠΑ (έτος σύνταξης 2017)

 Έκθεση Ελέγχου του Απολογισμού ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (έτος σύνταξης 2017)

Έκθεση Ελέγχου Συστημάτων Συμμόρφωσης και Χρηματοοικονομικός Έλεγχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικ. έτους 2015 (έτος σύνταξης 2017)

Έκθεση Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (Ε.Ε.Κ.Ε.)

Έκθεση Ελέγχου: "Οριζόντιος Έλεγχος Ιδίων Εσόδων Δήμων Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου Κρήτης, Γλυφάδας και Καλαμαριάς χρήσης 2013" (έτος σύνταξης 2015)

Έκθεση Ελέγχου: "Δημοσιονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης των Διαδικασιών Εσόδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ" Οικονομικού Έτους 2012" (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση: "Χρηματοοικονομικός Έλεγχος επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με στοιχεία ελέγχου επιδόσεων και συμμόρφωσης, για τα έτη 2013 και 2014" (έτος σύνταξης 2016)

Έκθεση Ελέγχου: "Χρηματοοικονομικός έλεγχος με στοιχεία ελέγχου επίδοσης και συμμόρφωσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)" (έτος σύνταξης 2015)

Έκθεση Ελέγχου: "Έλεγχος Επιδόσεων και Δικλίδων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων" (έτος σύνταξης 2015)

Έκθεση Ελέγχου του Συστήματος Εσωτερικών Δικλίδων των εσόδων από εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση Ελέγχου: "Χρηματοοικονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης επί των Διαδικασιών Καταβολής Αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων" (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση Ελέγχου: "Έλεγχος του συστήματος Εσωτερικών Δικλίδων σε Δ.Ο.Υ. της Αττικής" (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση Ελέγχου: "Συγκριτικός Χρηματοοικονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης επί κατηγοριών δαπανών των Δήμων Νεάπολης - Συκεών, Κορδελιού - Ευόσμου και Ωραιοκάστρου χρήσης 2012" (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση: "Έλεγχος εσωτερικών δικλίδων στα Επιδόματα Τακτικής Ανεργίας του ΟΑΕΔ" (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση Ελέγχου Επιχορηγήσεων - Χρηματοδοτήσεων (άρθρ. 41 του ν.4129/2013) Οικονομικού Έτους 2012 του ΝΠΔΔ: "Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος" (έτος σύνταξης 2014)

Έκθεση Ελέγχου: "Διαδικασία καθορισμού του ύψους και της απόδοσης από την Κεντρική Κυβέρνηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' Βαθμού" (έτος σύνταξης 2013)

Έκθεση Ελέγχου: "Έλεγχος εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011" (έτος σύνταξης 2013)

Έκθεση Ελέγχου: "Δημοσιονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης των Διαδικασιών Προμηθειών και της Διαχείρισης Αποθεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"" (έτος σύνταξης 2013)

Έκθεση: "Οικονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης επί των χρηματοδοτήσεων που έλαβε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για το έτος 2011" (έτος σύνταξης 2013)

Έκθεση Ελέγχου: "Η εφαρμογή στην Ελλάδα του Κοινοτικού καθεστώτος της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων (Καν. ΕΚ 1013/2006) κατά τα έτη 2008-2010"

Έκθεση Ελέγχου: "Οι κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα - Ο τομέας των μεταφορών"

Έκθεση Ελέγχου MARPOL: "Η ρύπανση της θάλασσας και των λιμανιών από τα πλοία" (έτος σύνταξης 2003)

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!