Αστική ευθύνη υπαλλήλων και λοιπών υπόχρεων

Καταλογισμός από την Α.Α.Δ.Ε. επόπτη ελέγχων Δ.Ο.Υ., ως συνευθυνόμενου λόγω εσφαλμένου, επί έλασσον, υπολογισμού φόρου εισοδήματος εταιρείας. Δημιουργία ελλείμματος λόγω της παράλειψης εισαγωγής εσόδων στη δημόσια διαχείριση. Περιπτώσεις. Η παράλειψη έκδοσης ή η πλημμελής έκδοση νόμιμου τίτλου συνεπεία ορισμένης ερμηνευτικής εκδοχής εφαρμοστέου κανόνα δικαίου δεν προκαλεί έλλειμμα αλλά ενδεχομένως αποθετική ζημία του Δημοσίου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!