Προώρως αποχωρούντες στρατιωτικοί

Συνυπολογισμός χρόνου εξειδίκευσης στρατιωτικών γιατρών για τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής τους στο στράτευμα σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το νοσηλευτικό ίδρυμα απόκτησης της ειδικότητας, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν ο χρόνος εξειδίκευσης διανύθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο, σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε νοσοκομείο του εξωτερικού. Μειοψηφία.

Στρατιωτικοί προώρως αποχωρούντες από το στράτευμα. Τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης Δημοσίου μετά το ν. 3883/2010. Αρχή αναλογικότητας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!