ν. 4700/2020 (Α΄ 127/29.6.2020)

- Θέσπιση Ενιαίου Κειμένου Δικονομίας (άρθρα 1 – 323)
- Τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρα 338 – 339)
- Μεταβατικές Διατάξεις (άρθρα 349 – 352)
- Καταργούμενες Διατάξεις (άρθρα 353 – 356)
- Έναρξη ισχύος (άρθρο 357)

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!