Ντούνη Σωτηρία, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τόπος γέννησης: Κρωπία Αττικής

Έτος γέννησης : 1961

Ι. Κύρια καθήκοντα

2010 - 2023:    Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Πρόεδρος του Εβδόμου Τμήματος (2020 – 2023) και του Επταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου (2020 - 2023)

2.Πρόεδρος του Ι Τμήματος (2016 – 2020)

3. Πρόεδρος του VΙ Τμήματος (2011 – 2016)

4. Πρόεδρος του IV Τμήματος (2010-2011) και του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου (2010 - 2011)

2003 - 2010:    Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1997 - 2003:    Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1989 – 1997:   Εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1985 – 1987:   Άσκηση Δικηγορίας

1983 – 1985:   Πρακτική άσκηση για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

ΙΙ. Πρόσθετα καθήκοντα

1. Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος (25.5.2023-27.6.2023 και 6.11.2023 – 30.11.2023)

2. Πρόεδρος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ομάδων Εργασίας για την εκπόνηση προτάσεων τον συντονισμό και την  άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων

3. Συμμετοχή με εισηγήσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με νομικά ζητήματα.

4. Διδάσκουσα και μέλος Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών στην Εθνική Σχολή Δικαστών

 

Σπουδές – Επιμόρφωση

1995:   Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

1994:   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (D.E.A.) του Πανεπιστημίου Παρισίων (PARIS VIΙI) στο δημοσιολογιστικό δίκαιο

1989:   Πιστοποιητικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης - Τμήμα Δικαστικό

1985:   Επαγγελματική άδεια άσκησης δικηγόρου

1984:   Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του ετήσιου  σεμιναρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας

1983:   Πτυχίο Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1978:   Απολυτήριο Λυκείου Κρωπίας Αττικής

 

Γλώσσες

  • Αγγλική
  • Γαλλική

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!