Ανακοινώσεις

  • «Ανακοίνωση Έκτου Τμήματος» 11/06/2021.

H συζήτηση των αγωγών σε δημόσια συνεδρίαση της 11/6/2021 θα γίνει μετά το πέρας της συζήτησης των υποθέσεων της Δίκαιης Ικανοποίησης στην αίθουσα της ολομελείας.

  • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν,  προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων  του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων μετακλητών ή επί θητεία νομαρχών α΄ ειδικών θέσεων, λόγω μείωσης του βασικού μισθού των εν ενεργεία Γεν. Γραμ. Υπουργείων, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
  • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση συνταξιούχου πρώην Ερευνητή βαθμίδας Α΄ του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", προκειμένου να κριθεί αν οι διατάξεις της περ. 22 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος».
  • «Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί  η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών του καλλιτεχνικού προσωπικού της Κεντρικής Ορχήστρας Αθηνών, λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
  • « Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που αφορά σε έφεση-αγωγή πρώην καθηγητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
  • « Προδικαστικό Ερώτημα  (άρθρο 162 του ν. 4700/2020) ενώπιον της Ολομέλειας του ΕλΣυν, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα ή μη των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις των πρώην μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  λόγω μείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού, προς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».
  • «Ανακοίνωση Πέμπτου Τμήματος» 10/05/2021.

Οι υποθέσεις της δικασίμου της 2ας Απριλίου 2021.

  • «Ανακοίνωση Πέμπτου Τμήματος» 16/04/2021

«Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, η γραμματεία του Πέμπτου Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας».

Αναβολή υποθέσεων της δικασίμου 6ης Απριλίου 21.

  • Ανακοίνωση Έκτου Τμήματος 29-03-2021.

Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19, η γραμματεία του Έκτου Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

  • Εξυπηρέτηση Κοινού.

Λόγω υποχρεωτικής μείωσης προσωπικού με αυτοπρόσωπη παρουσία εξαιτίας της πανδημίας λόγω COVID-19, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για παροχή πληροφοριών από τις Γραμματείες των Συνταξιοδοτικών Τμήμάτων, ήτοι Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο και Έκτο θα γίνεται τις ώρες από 13.00 έως 15.00.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!