ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ενδοστρεφής δίκη (Δημόσιο). Έννοια παρατυπίας. Αρχές αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης και επίκλησή τους από το Δημόσιο (μειοψ.). 

Στη δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως η διάταξη του άρθρου 36 του ν. 4389/2016. Σύμφωνα με την τελευταία, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. είναι το όργανο που εκπροσωπεί, αντί του Υπουργού Οικονομικών, το Δημόσιο, στις δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ανεξάρτητης αυτής αρχής ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν.

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ενδοστρεφής δίκη (Δημόσιο). Έννοια παρατυπίας. Αρχές αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης και επίκλησή τους από το Δημόσιο (μειοψ.). 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!