ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενες νομικές πλημμέλειες – στην έννοια της νομικής πλημμέλειας της προσβαλλόμενης πράξης, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εμπίπτει η μη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο αναγκαίων όρων για την έκδοση της πράξης – ακυρωτέα η προσβαλλόμενη πράξη λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού της ημερομηνίας έκπτωσης του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Έφεση κατά τεκμαιρόμενη αρνητικής απάντησης Α΄ Κλιμακίου. Απαραδέκτως ασκείται. Α΄ Κλιμακίου συνιστά δικαστικό σχηματισμό, ο οποίος εκδίδει δικαστικές πράξεις δικαιοδοτικής φύσης

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!