ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου. Η επίδοση πράξεων της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης πριν από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατ’ αυτών, δεν ρυθμίζεται από τον ΚΔιοικΔικ , αλλά από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά παραπομπή του άρθρου 84 παρ. 1 του ΚΕΔΕ. Άκυρη η έκθεση επίδοσης ή η θυροκόλληση της άνω έκθεσης κατάσχεσης, λόγω μη αναγραφής της πλήρους διεύθυνσης στην οποία διαμένει ο προς ον η επίδοση. Η παράλειψη αυτή δεν δύναται να καλυφθεί από διαθέσιμα στοιχεία ή αναφορές εκτός της έκθεσης επίδοσης ή πασίδηλα γεγονότα. Η τριακονθήμερη προθεσμία για άσκηση ανακοπής δεν εκκίνησε από τη θυροκόλληση της άκυρης κατά τα ως άνω έκθεσης επίδοσης, αλλά από την πλήρη γνώση της έκθεσης κατάσχεσης. Μειοψηφία

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!