ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αίτηση αναστολής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης ποσού που αντιστοιχεί σε οφειλόμενο παράβολο, που καταλογίστηκε σε βάρος του αιτούντος με απόφαση του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου. Αδρανοποίηση του νόμιμου τίτλου με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, που δέχεται την ασκηθείσα αίτηση αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Ι Τμήματος. Υποχρέωση της Διοίκησης να απέχει από τη λήψη κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής κατά της ταμειακής βεβαίωσης ως άνευ αντικειμένου.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!