ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Μετ’ αναίρεση έφεση - το Δικαστήριο υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, άλλως υποπίπτει στον αναιρετικό λόγο της παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (άρθρο 170 ν. 4700/2020). – Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για μείωση του καταλογισμού – κριτήρια -  βαθμός της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που προκλήθηκε από τις ενέργειες του καταλογισθέντος.

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Ειδικός λογαριασμός αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ. Επαρκής διαδρομή ελέγχου. Απευθείας ανάθεση σύμβασης. Πλημμέλειες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης που δεν ασκούν επιρροή στο διατακτικό της. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!