ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Παραγραφή απαίτησης από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής λόγω παρέλευσης 20ετίας.

Αίτηση Αναθεώρησης – λόγοι αναθεώρησης - Έννοια νέων κρίσιμων εγγράφων – Έννοια τυπικού ελλείμματος – Περιορισμός καταλογιστέου ποσού κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!