741/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως αναθέτουσα αρχή. Κατασκευή κτηρίου. Πλημμέλεια που εντόπισε το Κλιμάκιο: το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης μη νομίμως ανατέθηκε στον προσφεύγοντα ανάδοχο, 5ο κατά σειρά μειοδοσίας, καθόσον δεν έπρεπε να απορριφθεί η προσφορά του προσφέροντος τη χαμηλότερη τιμή, 3ου κατά σειρά μειοδοσίας προσφέροντος. Ζητήματα σχετικά με παρέχοντα δάνεια εμπειρία οικονομικό φορέα. Απορρίπτει τις συνεκδικαζόμενες προσφυγές.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!