Απόφαση 0741/2020 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ. Συν.

2021-03-17 00:00:00

Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 108Α του π.δ. 1225/1981 δεν προσβάλλονται παραδεκτά με αίτηση αναίρεσης ούτε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκ μέρους του ενδιαφερομένου αίτησης για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος.  0741/2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!