1401/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικών χώρων. Όρος της διακήρυξης που προβλέπει ως απόδειξη για την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την εγγραφή των οικονομικών φορέων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, τέθηκε δικαιολογημένα διότι : α) επιβάλλεται από το ενωσιακό δίκαιο η δημιουργία του εν λόγω ειδικού Μητρώου σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, αφετέρου η εφαρμογή πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις και β) ενόψει του ειδικού σκοπού της σύμβασης, δεν είναι δυσανάλογος του σκοπού αυτού και υπέρμετρα περιοριστικός. Η απόκτηση ενιαίου ενεργειακού  αποτυπώματος του Υπουργείου και η εξοικονόμηση ενέργειας συνιστούν λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που συνηγορούν για την υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης. Δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!