ΑΠΟΦΑΣΗ 1795/2018 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2019-05-17 00:00:00

Καταλογισμός αχρεωστήτως σύνταξης. Μετά την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης νομίμως χωρεί η ταμειακή βεβαίωση ακόμη και όταν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία ή εκκρεμεί ένσταση κατά της καταλογιστικής πράξης, ενώπιον του Κλιμακίου. Ο οφειλέτης προστατεύεται με τη δυνατότητα ασκήσεως αιτήσεως αναστολής κατά της καταλογιστικής πράξης που εφαρμόζεται αναλογικά και στην ενώπιον του Κλιμακίου του Ε.Σ. διαδικασία ή με αίτηση αναστολής της ταμειακής βεβαίωσης.

Απόφαση 1795/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!