Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 1269/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Image: 

Καταλογισμός αχρεωστήτως λαβόντων. Περί εφαρμογής των αρχών αναλογικότητας, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, χρηστής και εύρυθμης διοίκησης και καλής πίστης. Απόρριψη ένστασης αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, άρθρο 904 Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1269/2019

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!

Subscribe to Αποφάσεις