ΑΠΟΦΑΣΗ 1900/2021 Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
28/03/2022

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθεια). Προμήθεια από ΔΕΥΑ Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Απαίτηση για πλήρωση κριτηρίου τεχνικής ικανότητας της διακήρυξης. Αποκλεισμός προσφέροντος που δεν έχει εκτελέσει μία τουλάχιστον σύμβαση προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστο 20% του προϋπολογισμού της ελεγχόμενης σύμβασης, θα παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας και θα έπληττε τις αρχές του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, διότι θα περιόριζε, χωρίς αυτό να δικαιολογείται επαρκώς, τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!