Απόφαση 2466/2020 ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/02/2021

Παραίτηση Δημοτικού Αστυνομικού πριν την παρέλευση δεκαετίας από το διορισμό του. Αχρεωστήτως ληφθείσες και επιστρεπτέες οι δαπάνες εκπαίδευσής του. Έννοια δαπανών εκπαίδευσης. Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 150 του ν. 3463/2006.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!