ΑΠΟΦΑΣΗ 2139/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Προσυμβατικός έλεγχος. Προσφυγή αναθεώρησης. Υποβολή αλλοδαπών ιδιωτικών εγγράφων συντεταγμένων στην ελληνική (στα στάδια της τεχνικής αξιολόγησης και κατακύρωσης) χωρίς επίσημη μετάφραση και επικύρωση. Στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών των κρατών μελών της Ένωσης περιλαμβάνεται και η δυνατότητα επιχείρησης κράτους μέλους να εκδίδει βεβαιώσεις σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα κράτους. 2139-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!