Απόφαση 1843/2019 του IV Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/02/2021

Αίτηση καταλογισμού υπαλλήλου ΟΤΑ β’ βαθμού. Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διάγνωση της ευθύνης και τον συνεπεία αυτής καταλογισμό των ως άνω υπαλλήλων. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της αστικής ευθύνης. Παράλειψη της καθ’ ης η αίτηση υπαλλήλου να συμμορφωθεί προς ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ και συγκεκριμένα να διαλάβει ειδικά αιτιολογημένη κρίση σε έγγραφο της με το οποίο απορριπτόταν αίτημα εταιρίας για τη χορήγηση άδειας στεγνοκαθαριστηρίου σε ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας. Το Τμήμα, συνεκτιμώντας τις ειδικότερες συνθήκες της υπόθεσης και δη το ιδιαιτέρως δυσερμήνευτο νομοθετικό πλαίσιο, το είδος των ακυρωθεισών πράξεων, το περιεχόμενο της ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ και την ύπαρξη μειοψηφιών σε αυτήν, κρίνει ότι η άνω παράλειψη δεν συνιστά πρόδηλη και σημαντική απόκλιση της συμπεριφοράς της καθ’ ης σε σχέση με αυτή του μέσου συνετού ανθρώπου το κύκλου της και επομένως δεν μπορεί να θεμελιώσει υπαιτιότητά της σε βαθμό βαριάς αμέλειας. Απορρίπτει αίτηση καταλογισμού.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!