1456/2019 Απόφαση VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
20/01/2021

Κατ’ εξακολούθηση διενέργεια πληρωμών δήμων βάσει ειδικών εντολών χωρίς έκδοση ΧΕ, συνεκτιμωμένης της παραδοχής απόφασης ποινικού δικαστηρίου περί μη ελάττωσης της περιουσίας του δήμου, συνιστά τυπικό έλλειμμα, για το οποίο ευθύνεται ο Δήμαρχος ως συνευθυνόμενος, αφού, αν και μεταβίβασε τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλο όργανο, παραμένει γενικώς εποπτεύων των υπηρεσιών του δήμου. Προϋποθέσεις δεσμευτικής ισχύος αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου. Υποχρέωση συνεκτίμησης αυτής. Μείωση του ποσού του καταλογισμού πέραν του 1/10 που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!