ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ./15.11.2017 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2018-02-27 00:00:00

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης (follw-up) εσόδων Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, χρήσης 2011.

Πρακτικά της 17ης Γεν.Συν./15.11.2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!