ΑΠΟΦΑΣΗ 484/2018 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2018-07-27 00:00:00

Προδικαστικό ερώτημα του άρθρ.108Α παρ.2 του πδ 1225/81 (Η σωρευμένη σε έφεση αγωγή αποζημίωσης του άρθρ.105 Εισ.Ν.ΑΚ για ζημία που επήλθε λόγω μη αναπροσαρμογής, βάσει νόμου, σύνταξης απορρίπτεται καθόσον η παραδοχή της έφεσης με την αναδρομική αναπροσαρμογή της σύνταξης αποκαθιστά την τρωθείσα νομιμότητα και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον η επαχθείσα εξαιτίας της εν λόγω παράνομης ενέργειας ζημία).

Απόφαση 484/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!