ΑΠΟΦΑΣΗ 2141/2020 Eλασ.Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Προσυμβατικός έλεγχος. Προσφυγή αναθεώρησης. Μη ουσιώδης πλημμέλεια η μη αιτιολόγηση δεόντως του ύψους του ποσού που τέθηκε προς απόδειξη της οικονομικής επάρκειας – ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών – των συμμετεχόντων (πέραν του διπλασίου της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης), καθόσον δεν αναδεικνύεται πλήγμα στην αντικειμενική ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας. 2141-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!