578/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
08/08/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Περιφέρεια ως αναθέτουσα αρχή. Εκτέλεση του έργου αντιμετώπισης απρόβλεπτων προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της αναθέτουσας. Πλημμέλεια μη συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Το έργο συνίσταται σε μεμονωμένες επεμβάσεις-εργασίες που στην πραγματικότητα αποτελούν μικρότερα έργα, έτσι ώστε, κατά τα παγίως κριθέντα, να μην μπορεί να γίνει λόγος για τελειοποίηση της αρτιότητας και λειτουργικότητας αυτού μέσω συμπληρωματικής σύμβασης. Απορρίπτει

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!