496/2020 Απόφαση VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
20/01/2021

Καταλογισμός δημάρχου – υπόλογος–έλλειμμα–νομιμοποίηση δαπανών. H παράλειψη εισαγωγής εσόδων και η εξωταμειακή διαχείριση τους, για την αποπληρωμή έτερων δαπανών, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (ανάληψη και εκκαθάριση σχετικών δαπανών), συνιστά έλλειμμα μη δυνάμενο  να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των νομιμοποιητικών διατάξεων των άρθρων 26 του ν.3274/04  και 34 του ν.3801/09. Με τον καταλογισμό δεν παραβιάζεται το διατακτικό αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ούτε η αρχή ne bis in idem.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!