1007/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Κώλυμα υπογραφής αύμβασης για την τεχνική διαχείριση και λειτουργία κλειστού γυμναστηρίου Δήμου. Πλημμέλειες: α) Δοθέντος ότι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στην αρμοδιότητά του, δεν προκύπτει η αναγκαιότητα ανάθεσης ίδιων υπηρεσιών σε ιδιώτη και β) δεν αποδεικνύεται ότι οι συμμετέχουσες στην ανάδοχο Ένωση εταιρείες μπορούν να αναλάβουν όλες τις  υπηρεσίες για τις οποίες υπέβαλαν προσφορά. Απορρίπτει την προσφυγή (μειοψ).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!