11/2021 Απόφαση Ελάσσονος Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-01-05 00:00:00

Συντάξεις Βουλευτών. Η με βάση τις διατάξεις του α. 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 και της ΚΥΑ Β΄ 149/2008 χορηγούμενη στους δικαστικούς λειτουργούς «έκτακτη παροχή» δεν συνιστά αύξηση των αποδοχών και συντάξεων αυτών, αφού ουδόλως συνδέεται με το τότε ισχύον ειδικό μισθολόγιο στο οποίο, άλλωστε, δεν επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή. Αντίθετα, η επίμαχη παροχή αποτελεί εναλλακτικό μέσο ικανοποίησης των αξιώσεων δικαστικών λειτουργών από την παράνομη παράλειψη των οργάνων της νομοθετικής λειτουργίας να αναβαθμίσουν τις αποδοχές και τις συντάξεις των Προέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων - και αναλόγως και των λοιπών βαθμών της δικαστικής ιεραρχίας - στο ύψος των συνολικών αποδοχών του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Συνεπώς η επίμαχη έκτακτη παροχή δεν μπορεί να επηρεάσει αντίστοιχα αυξητικά το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης και, κατ’ επέκταση, της βουλευτικής σύνταξης. Απορρίπτει. 11/2021 Απόφαση Ελάσσονος Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!