739/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Κλιμακίου. Κώλυμα υπογραφής 3ης συμπληρωματικής – τροποποιητικής σύμβασης έργου συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Δήμου. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης κατά τα άρθρα 28 και 57 του ν. 3669/2008. Ισχύει ο ν. 4412/2016 για συμπληρωματικές ή τροποποιητικές συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, ακόμα και αν το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης είχε δημοπρατηθεί υπό την ισχύ του ν. 3669/2008. Ανακαλείται η προσβαλλόμενη πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!