ΑΠΟΦΑΣΗ 0753/2020 Eλασ.Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Αίτηση αναίρεσης. Σχολάζουσα κληρονομιά. Ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, έχουν αρμοδιότητα καταλογισμού σε βάρος κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας με το ποσό της τυχόν επελθούσας σε αυτή ζημίας, το οποίο βεβαιούται ως έσοδο εκ κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, εφόσον το Δημόσιο πράγματι κατέστη κατά τεκμήριο εξ αδιαθέτου κληρονόμος της οικείας περιουσίας, μετά την έκδοση από το δικαστήριο της κληρονομίας της βεβαίωσης ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από αυτό. 0753-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!