Απόφαση 254/2021 Δευτέρου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
12/03/2021

Παραπομπή στην Ολομέλεια του Ε.Σ. του ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη των διατάξεων της περ. 18 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 που αφορά, μειώσεις συντάξεων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!