722/2020 Απόφαση VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
20/01/2021

Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών  σε δημοτικό υπάλληλο είναι ο Δήμαρχος, ως διατάκτης, και όχι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!