15/2021 Απόφαση Ελάσσονος Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-01-04 00:00:00

Πολιτικός Συνταξιούχος. Το επίδομα θέσης ευθύνης του α. 4 παρ. 4 ν. 3620/2007 συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές προϊσταμένου εκπαίδευσης μόνον εφόσον ο εκπαιδευτικός άσκησε καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν επιλογής και τοποθέτησής του στην εν λόγω θέση από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, κατά την οριζόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις διαδικασία πλήρωσης της θέσης αυτής, και όχι σε περίπτωση άσκησης προσωρινώς των σχετικών καθηκόντων κατ’ αναπλήρωση, λόγω απουσίας ή κωλύματος του τακτικού προϊσταμένου. Απορρίπτει. 15/2021 Απόφαση Ελάσσονος Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!