ΑΠΟΦΑΣΗ 0748/2020 Eλασ.Ολομέλειας του Ε.Σ

2021-01-08 00:00:00

Ορθή η κρίση του ΙΙ Τμήματος του Δικαστηρίου περί του ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 21 εδ. α΄ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000 και ήδη π.δ. 169/2007, Α΄ 153 και 210, αντίστοιχα), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002, που θεσπίζουν πενταετή αποσβεστική προθεσμία από τη γέννηση του δικαιώματος, για την υποβολή αίτησης στα αρμόδια συνταξιοδοτικά όργανα για την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, αντίκεινται στο άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται η αναίρεση. 0748-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!