1008/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Κλιμακίου. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων Πανεπιστημίου. Πλημμέλεια συνιστά η ανεπαρκής αιτιολογία της αναθέτουσας αρχής ως προς την επιλογή να μην υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε τμήματα. Η αιτιολογία της σκοπιμότητας της ενιαίας δημοπράτησης του αντικειμένου της σύμβασης πάσχει από πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!