Η 1879/2019 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης.

2020-05-25 00:00:00

Μη νομίμως ανατίθενται υπηρεσίες με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης (άρθρο 132 § 1β΄ ν. 4412/2016), οι οποίες προδήλως δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και δεν είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Δεκτή εν μέρει η αίτηση αναθεώρησης./sites/default/files/1879.PDF

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!