ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ./17.5.2017 (ΘΕΜΑ Δ') ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2018-02-27 00:00:00

Αποτελέσματα ελέγχου συστημάτων συμμόρφωσης Ο.Γ.Α. μέσω του Λ.Α.Ε. έτους 2015.

Πρακτικά της 10ης Γεν.Συν./17.5.2017 (Θέμα Δ') της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!