ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Αίτηση αναίρεσης. Καταλογισμός Δημάρχου, μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Ελεγκτή Εσόδων – Εξόδων και Προϊσταμένης Οικονομικού. Παραγραφή απαιτήσεων. Ερμηνεία άρθρου 93 Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, φ. 52 Α΄), όπως η παράγραφος 1 αυτού αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 39 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201). Νομιμοποίηση δαπανών. 2000-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!