948/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Κλιμακίου. Κώλυμα υπογραφής τροποποιητικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων σύναψης τροποποποιητικής σύμβασης κατά το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ΄ και παρ. 4 του ν. 4412/2016. Μη εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!